Downloads

De Schoonheid van Amsterdam 2013 bestaat uit de welstandsnota en een bijlage. Ze zijn samen met de gebieds- en niveaukaart uit de nota als download beschikbaar:

De Schoonheid van Amsterdam 2016 (21,0 MB)

De Schoonheid van Amsterdam 2016, bijlage (10,1 MB)

De Schoonheid van Amsterdam 2016, kaart welstandsniveaus (2,0 MB)

De Schoonheid van Amsterdam 2016, kaart welstandsgebieden (19,4 MB)


Voor de afhandeling van veelvoorkomende kleine bouwplannen wordt gebruik gemaakt van:

De Matrix ambtelijke toetsing (0,1 MB)

  • Laatste update: 4-4-2024

© Gemeente Amsterdam