Start

'De Schoonheid van Amsterdam 2016' is de welstandsnota van de stad Amsterdam. Deze site is ingericht om voor elke plek in de stad weer te geven wat de uitgangspunten zijn voor de welstandsbeoordeling en welke criteria van toepassing zijn. Meer informatie over het welstandsbeleid is te vinden in de vastgestelde welstandsnota.

Zoeken op adres

In het menu aan de rechterzijde kunt u met behulp van het adres of postcode opzoeken welke criteria van toepassing zijn. Op de interactieve kaart kunt u inzoomen tot straatniveau en met een enkele muisklik voor die locatie de criteria opvragen.

Vergunning

Niet in alle gevallen is een welstandsbeoordeling nodig. Bij vergunningsvrije bouwwerken hoeft u niets aan te vragen of in te dienen bij de gemeente. Deze bouwwerken worden niet vooraf beoordeeld. Wel is er welstandstoezicht achteraf om excessen (ernstige strijdigheid met redelijke eisen van welstand) tegen te gaan. Een handig hulpmiddel om te kijken of er sprake is van vergunningvrij bouwen is de vergunningencheck.

  • Laatste update: 16-2-2023

© Gemeente Amsterdam