Proclaimer

Deze site is een interactieve versie van de welstandsnota, die er op is ingericht om voor elke plek in de stad weer te geven wat de uitgangspunten zijn voor de welstandsbeoordeling en welke criteria van toepassing zijn. De site is geen volledige versie van de welstandsnota. De volledige welstandsnota is samen met de bijlage beschikbaar als download.

De inhoud wordt namens de gemeente beheerd door het Bureau van de Commissie voor Welstand en Monumenten. Het bureau spant zich er voor in voor de inhoud van deze website actueel te houden. Komt u desondanks toch iets tegen dat niet correct is, dan stellen wij het bijzonder op prijs als u contact opneemt.

 

 

  • Laatste update: 16-2-2023

© Gemeente Amsterdam